PARS Engineering, spol.s r.o.  PARS Engineering, spol.s r.o.
    TECHNICKÁ  a  KONSTRUKČNÍ  KANCELÁŘ
    VÝVOJ  NOVÝCH  STROJŮ  a TECHNOLOGIÍ


 +420 603522580

Úvod
Děrování
Tvářecí Stroje
Automotive
CAD+Software Montáž Kontakt e-shop
Data Server
3D CAD modely, výrobní 2D dokumentace, elektro výzbroj a Software 
Úvod
Děrování
Tvářecí Stroje
Automotive
CAD+Software
Montáž
Kontakt
e-shop

Data Server
SIRIUS Plus
 • V rámci realizovaných projektů vytváříme 3D model celého zařízení.
  Model slouží k předvýrobním testům funkčnosti, ergonometrie a pevnostním výpočtům.
 • Po prověření sestavy projektu a schválení investorem na kontrolním dnu vypracujeme výrobní dokumentaci, provedeme výrobu a montáž.
 • Elektrovýzbroj a řídicí software je optimálně navržen ve vztahu ke zvolené koncepci celého zařízení, požadavkům a preferencím investora.
  Hlavním našim zaměřením jsou aplikace a řízení pohonů SIEMENS a B&R

 • Tvorba a ladění softwaru probíhá souběžně se strojním projektem a strojní výrobou.
  Dosahujeme tím zkrácení času následného oživení a větší možnosti zohlednění požadavků zákazníka na ovládání stroje.
 • Všechna naše zařízení jsou navržena s tím, že v rámci záručního a pozáručního servisu využíváme vzdálenou správu VPN II.  Tím je zajištěna rychlá a operativní diagnostika stavu zařízení přímo z naší firmy bez ohlledu na lokalitu investora v rámci
  Evropské unie (EU). 
PARS Engineering, spol.s r.o. , IČ 49611321, DIČ CZ49611321